Acest document "Acord de utilizare" este o propunere a SRL "Paradis" de a încheia un acord cu privire la termenii enumerați mai jos.

Termeni generali:

 1. Administrarea site-ului - reprezentanți autorizați ai SRL "Paradis".
 2. Utilizatorul este o persoană fizică capabilă care efectuează acțiuni specifice privind accesul la paginile site-ului, la serviciile sale etc.
 3. Vizitator - o persoană neînregistrată sau neautorizată pe acest site. Vizitatorul poate vedea numai paginile publice ale site-ului.
 4. Site Services - serviciile funcționale oferite de software-ul Site-ului și accesibile utilizatorilor și / sau vizitatorilor. Administrația site-ului are dreptul de a schimba serviciile Site-ului și funcțiile sale fără notificare către Utilizatori și / sau Vizitatori.
 5. Conținutul - rezultatele activității intelectuale care constituie conținutul site-ului (texte, fotografii, videoclipuri etc.).
 6. Cont - cont de utilizator al site-ului, creat ca urmare a înregistrării, prin care utilizatorul utilizează serviciile site-ului.
 7. Acord - prezentul acord cu toate completările și modificările care determină ordinea de serviciu, precum și drepturile reciproce, responsabilitățile și relațiile dintre administrația Site-ului și utilizatorului și (sau) vizitatorului.
 8. Site-ul – complex de informații și obiecte de proprietate intelectuală ( Inclusiv programul de calculator, baze de date, design de interfață grafică (proiectare), și altele), la care accesul este prevăzut cu diferite dispositive, utilizatorul fiind conectat la Internet printr-un software special pentru navigarea pe web (browser) la adresa site-ului www.paradis.md

1. Dispoziții generale

 1. Utilizarea materialelor și a Serviciilor site-ului este reglementată de normele actualei legislații a Republicii Moldova.

 2. Prezentul acord este o ofertă publică. Prin accesarea materialelor Site-ului, Utilizatorul și / sau Vizitatorul vor fi considerați că au aderat la acest Acord.
 3. În plus acestui Acord, relația dintre Utilizator, Vizitator și Administrația Site-ului va include toate documentele speciale care guvernează furnizarea anumitor servicii și Serviciile Site-ului și vor fi plasate în mod public în secțiunile relevante ale Site-ului.
 4. Prin acceptarea termenilor acestui acord, Utilizatorul confirmă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal, cum ar fi: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, în mod liber pe Site, inclusiv colectarea, stocarea, utilizarea, eliminarea, distrugerea datelor cu caracter personal în ceea ce privește automatizarea și fără utilizarea de automatizare de prelucrare, în conformitate cu Legea Nr. 133 din 08.07.2011 ,, Privind protecţia datelor cu caracter personal’’.

Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal este valabilă de la data termenului necesar pentru a atinge scopul prelucrării datelor cu caracter personal și poate fi revocată, în scris, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

 1. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord. Noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul publicării pe Site.
 2. Începând utilizarea serviciului, se consideră că Utilizatorul a acceptat condițiile acordului în întregime, fără rezerve sau excepție, și este de acord să se supună lor sau imediat să întrerupă utilizarea Site-ului. În cazul în care administrația a efectuat modificări ale acordului, în conformitate cu punctul 1.5 din acord, de care utilizatorul nu este de acord, el este obligat să oprească utilizarea serviciului de pe site-ului.

2. Obligațiile utilizatorului

 1. Utilizatorul, vizitatorul se obligă să nu ia măsuri sau să introducă materiale care încalcă legislația Republicii Moldova sau dreptul internațional actual, inclusiv în domeniul proprietății intelectuale, drepturilor de autor și / sau drepturilor și normelor morale, precum și orice acțiuni, care conduc sau pot duce la întreruperea funcționării normale a site-ului și a serviciilor site-ului.
 2. Informațiile trimise de Utilizator și acțiunile acestuia pe Site nu trebuie, de asemenea, să fie false, inexacte sau înșelătoare; să promoveze frauda, înșelăciunea sau abuzul de încredere și să încalce în alt mod legislația RM .
 3. Utilizarea materialelor Site-ului fără consimțământul titularilor de drepturi nu este permisă. Pentru utilizarea legitimă a materialelor site-ului, este necesar să se încheie acorduri de licențiere (obținerea de licențe) deținătorilor de drepturi. Când citezi materialele Site-ului, inclusiv lucrările protejate de drepturi de autor, este necesar un link către Site.
 4. Utilizatorul se angajează să nu ia nici o măsură care să dăuneze Site-ului sau serviciilor sale.

3. Drepturile utilizatorului, vizitatorului

 1. Utilizatorul/ vizitatorul are dreptul de a participa la concursuri și promoții desfășurate pe Site. Termenii și condițiile privind acțiunile și concursurile sunt stabilite în documente separate.
 2. Utilizatorul are dreptul de a posta informații care nu încalcă legea pe site-ul web
 3. Utilizatorul /vizitatorul are dreptul să se adreseze Administrației Site-ului în scris prin formularul de feedback privind activitatea site-ului și să prezinte comentarii și dorințe Administrației site-ului cu privire la îmbunătățirea site-ului.

4. Drepturile administrării site-ului

 1. Administrația site-ului are dreptul de a modifica în mod unilateral termenii prezentului acord prin publicarea textului modificat de pe site. Dacă Utilizatorul, vizitatorul cu modificările introduse, nu este de acord, trebuie să înceteze să utilizeze Site-ul.
 2. Administrația Site-ului are dreptul, la discreția sa, de a introduce, anula sau modifica taxa pentru serviciile furnizate de Site.
 3. Administrația Site-ului are dreptul de a organiza diverse concursuri și promoții pentru a stimula utilizatorii site-ului.
 4. Administrarea Site-ului are dreptul de a trimite utilizatorilor corespondența cu informații despre dezvoltarea site-ului, ofertele noi, precum și oferte publicitate.
 5. Administrația Site-ului are dreptul de a desfășura lucrări preventive cu suspendarea temporară a activității Site-ului, atât cu notificare, cât și fără notificare prealabilă a Utilizatorilor.
 6. Administrarea Site-ului are dreptul de a interzice utilizarea anumitor logouri și / sau de a le retrage din circulație. Ca autentificare nu poate fi selectat cuvinte și nume, a căror utilizare este interzisă de legile aplicabile ale Republicii Moldova și reglementările internaționale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, limbaj obscen, numele înregistrate ca mărci comerciale, și denumirile comerciale, în cazul în care utilizatorul nu deține astfel de drepturi.
 7. Administrația Site-ului își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica (moderat) sau de a șterge orice informație publicată de Utilizator.

5. Proprietatea intelectuală

 1. Toate obiectele de pe Site, inclusiv elemente de design, text, grafică, ilustrații, video, programe de calculator, baze de date și alte obiecte, constituie obiecte de drepturi exclusive.
 2. Niciun obiect de proprietate intelectuală publicat pe Site de către Administrația site-ului nu poate fi folosit fără permisiunea prealabilă scrisă a Administrației site-ului. Prin folosirea mijloacelor toate acțiunile utilizatorului, indiferent dacă sunt sau nu actele relevante sunt comise pentru profit sau fără acest scop.
 3. Utilizatorilor/ vizitatorilor se oferă informație de caracter personal exclusivă și netransferabilă de a utiliza site-ul, cu condiția ca nici utilizator, vizitator sau orice altă persoană cu asistența din partea lui nu va copia sau modifica software-ul sau de proprietate intelectuală pe Site; să creeze programe derivate din software; să pătrundă în software pentru a obține coduri de program; să vîndă în orice altă formă drepturile la software-ul furnizat de către utilizator, precum și să modifice serviciul, inclusiv în scopul obținerii accesului neautorizat la acesta.

6. Alte condiții

 1. Toate litigiile posibile care decurg din prezentul acord sau sunt legate de acesta vor fi soluționate în conformitate cu legile aplicabile ale Republicii Moldova.
 2. Nicio dispoziție a acordului nu poate fi înțeleasă ca stabilirea între utilizator, vizitatorii și Administrația site-ului, relații de parteneriat, relații cu privire la activitățile comune,relații de recrutare a personalului, sau alte relații, care nu sunt prevăzute în mod direct de acord.
 3. Recunoașterea de către o instanță a oricărei dispoziții a acordului ca nevalidă sau inaplicabilă nu atrage anularea altor dispoziții ale acordului.
 4. Dacă administrația rămîne intactă în cazul încălcării anumitor încălcări, are tot dreptul de a lua măsuri corespunzătoare mai târziu, în apărarea intereselor sale și protecției drepturilor de autor protejate în conformitate cu legea.

Utilizatorul, Vizitatorul confirmă faptul că este familiarizat cu toate punctele din acest Acord de Utilizator și cu siguranță le acceptă.