Preambul
Website-ul www.paradis.md este proprietatea firmei SRL Paradis (denumită în continuare „Vanzător”).
Pentru informații de contact vă rugăm consultați secțiunea dedicată din Website.
Folosirea, vizitarea, rezervarea sau cumpărarea produselor acestui Website, implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document. Având în vedere acestea și pentru folosirea, în cele mai bune condiții a Website-ului www.paradis.md se recomandă citirea completă a documentului.
1. DEFINIȚII ȘI TERMENI
Vânzător – firma SRL Paradis
Client / Cumpărător – persoana fizică / juridică sau orice entitate juridică ce efectuează o Comandă și care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către paradis.md (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între www.paradis.md și acesta.
Website – domeniul web www.paradis.md și subdomeniile acestuia.
Utilizator – orice persoana fizică/juridică ce realizează o comandă pe Website dându-și acordul cu privire la clauzele specifice Website-ului din secțiunea Termeni și Condiții.
Card Cadou Online – biletul de valoare în format/suport electronic securizat emis de firma SRL Paradis.
Comanda Card Cadou Online – un ordin de cumpărare din partea Cumpărătorului ce ia forma unui înscris electronic și prin care acesta transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa Carduri Cadou Online.
Beneficiar final - persoana ce primește spre valorificare un Card Cadou și care beneficiază în cele din urmă, în schimbul valorii inscrise pe Cardul Cadou.
Bunuri – orice produs, care urmează a fi furnizat de către Vânzător către Beneficiarul final. Bunurile și ce urmează a fi livrate către Beneficiarul final se supun Termenilor și condițiilor de utilizare specifice fiecărui partener comercial în parte și sunt disponibile spre consultare pe paginile web oficiale ale partenerilor.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizica simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut
- toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
- conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
- orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
- informații legate de Cardurile Cadou și/sau valorile acestora practicate de Vânzător intr-o anumită perioadă;
- date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.
Document – prezentele Termeni și Condiții.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Cardurilor Cadou și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător sau a partenerilor comerciali ai acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Tranzacție – încasarea unei sume de bani rezultată din vânzarea cu succes a unuia sau mai multor Carduri Cadou, indiferent de valoarea înscrisă pe acestea și indiferent de modalitatea de livrare sau de plată.
Rezervare – reprezintă o acțiune prin care Utilizator/Client are intenția de a achiziționa un articol din saloanele Paradis, iar prin accesarea www.paradis.md și selectarea unui anumit produs impune scoaterea din vânzare pe o perioadă de 24 ore a produsului.
2. CONDIȚII CONTRACTUALE
2.1. Prin plasarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică și/sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba cantitatea Cardurilor Cadou din Comandă. Dacă Vânzătorul schimbă cantitatea de Carduri Cadou din Comandă, Cumpărătorul va fi anunțat cu privire la aceasta la adresa de e-mail sau/și la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la momentul efectuării Comenzii. Suma achitată se va returna, după caz.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.
2.5. Informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Website vor sta la baza Contractului.
3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate SRL Paradis își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SRL Paradis. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al SRL Paradis, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Website. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, SRL Paradis își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Website-ului.
3.4. SRL Paradis poate publica pe Website informații despre Cardurile Cadou și/sau Bunuri sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.5. Toate valorile aferente Cardurilor Cadou prezentate pe Website sunt exprimate în LEI.
3.6. În cazul plaților online Vânzătorul nu este și nici nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzand dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda Website-ului. Eventualele costuri astfel generate sunt în sarcina exclusivă a Cumpărătorului.
3.7. Toate informațiile folosite în Website pentru descrierea Cardurilor Cadou disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a SRL Paradis, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SRL Paradis, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SRL Paradis asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului.
4.3. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuală din partea SRL Paradis și/sau al angajatului/prepusului SRL Paradis care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul in care aceasta există, față de respectivul conținut.
4.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
5. REZERVARE
5.1.Fiecare bijuterie (inclusiv ceasurile) prezentată în catalog (denumită în continuare "bunuri") are un card cu descriere, caracteristici și fotografie detaliate.
Caracteristicile și fotografia mărfurilor sunt aproximative și pot diferenția de cele reale. Cardurile de produse individuale conțin informații despre Salonul care are în prezent produsul selectat.
5.2.Bunurile disponibile în Saloane sunt plasate cu o indicație a gamei de dimensiuni disponibile și a prețului real cu amănuntul la momentul vizualizării produsului.
5.3.Cumpărătorul poate face rezervarea bunurilor disponibile în Saloane, pentru cumpărare ulterioară în condițiile stabilite la momentul plasării comenzii.
5.4.Pentru a face o Rezervare , Cumpărătorul trebuie să acceseze site-ul pentru a alege produsul droit și să furnizeze informația necesară pentru a efectua rezervarea. Cumpărătorului i se oferă, de asemenea, posibilitatea de a se autoriza / înregistra prin utilizarea pluginurilor de rețea socială.
5.5.La completarea câmpurilor obligatorii pentru efectuarea rezervării, Cumpărător va fi contactat de persoana responsabilă pentru a concretiza detaliile rezervării. Cumpărătorul este responsabil pentru fiabilitatea informațiilor furnizate la încheierea comenzii. Serviciul nu este responsabil pentru conținutul și fiabilitatea informațiilor furnizate de Cumpărător la finalizarea Comenzii.
5.6.Serviciul oferă rezervarea produsului în termen de 24 de ore de la momentul efectuării acesteia . După 24 de ore, bunurile pot fi retrase din rezervă și vândute unei alte persoane sau oferite spre vânzare la un preț diferit de preț în momentul rezervării. Cumpărătorul are dreptul să efectueze o rezervare maximă a 3 articole.
5.7.În cazul în care cumpărătorul dorește să prelungească rezervarea bunurilor înainte de expirarea rezervei, acesta poate solicita o prelungire a perioadei. Salonul are dreptul să nu prelungească rezervarea. Cumpărătorul primește răspunsul oficial pentru a prelungi rezervarea printr-un e-mail.

6. COMANDA
6.1. Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Website, prin adăugarea de Carduri Cadou Online dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda și a efectua plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături. Adăugarea unui Card Cadou Online în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi a Cardului Cadou Online.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile dacă notificarea este posibilă, adresată Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției.
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SRL Paradis.
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Website sunt incomplete și/sau incorecte.
7. CONDIȚII DE ACHIZIȚIE ȘI UTILIZARE
7.1. Orice persoană fizică sau juridică ce dorește să ofere un cadou sub formă de cumpărături poate să achiziționeze un Card Cadou Online, pe care să îl ofere persoanei pe care o are în vedere.
7.2. Cardurile Cadou Online pot fi achiziționate de orice persoana fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliu în Republica Moldova.
7.3. Cardurile Cadou Online sunt disponibile în diferite valori, care vor fi alese la momentul achiziției. Pentru alte sume, pot fi achiziționate combinații de carduri cu valori diferite.
7.4. Fiecare card are o valoare unică, indivizibilă.
7.5. Cardul Cadou Online poate fi utilizat exclusiv în rețeaua saloanelor Paradis, afișate pe Website.
7.6. Cardul Cadou Online este personalizat și poate fi valorificat doar de beneficiarul final.
7.7. Cardul Cadou Online poate fi folosit o singură dată, într-o singură tranzacție. Valoarea tranzacției trebuie să fie cel putin egală cu valoarea înscrisă pe Cardul Cadou Online.
7.8. La achizițiile cu Cardul Cadou Online nu se oferă rest.
7.9. Soldul Cardului Cadou nu poate fi transferat sau răscumpărat.
7.10. Contravaloarea Cardului Cadou nu poate fi restituită nici cumpărătorului inițial și nici beneficiarului final.
7.11. Cardul Cadou Online este valabil 3 (trei) luni de la data achiziționării, pentru o singură utilizare. După expirarea perioadei de valabilitate, Cardul Cadou Online nu mai poate fi utilizat. După expirarea perioadei de valabilitate, soldul Cardului Cadou Online este considerat pierdut; posesorul Cardului Cadou Online are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptățit la niciun fel de despăgubire din partea Vânzătorului. Data până la care este valabil Cardul Cadou Online este inscriptionată vizibil pe Cardul Cadou Online.
7.12. În Cardul Cadou este indicat numele persoanei pentru care a fost procurat Cardul și este valabil doar la prezentarea acestuia în saloanele SRL ”Paradis”. Vânzătorul nu iși asumă răspunderea și nu va înlocui Cardul/Cardurile Cadou în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. în aceste situații, soldul Cardului Cadou Online se consideră pierdut, nefiind posibilă niciun fel de despăgubire în legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Cardului Cadou Online de către deținătorul acestuia.
7.13. Odată achiziționat, un Card Cadou Online nu poate fi returnat.
7.14. Dacă valoarea articolului ales de către client depășește valoarea Cardului Cadou Online, atunci clientul se obligă să achite diferența (numerar, card sau virament bancar).
7.15 Cardul Cadou Online nu poate fi întors înapoi și nu poate fi schimbat în bani și se consideră valorificat la data când acesta a fost folosit în salon prin prezentarea Codului Unic și a primit în schimb un articol de la SRL ”Paradis”, după care se invalidează automat și nu mai poate fi folosit în saloanele Paradis, fiind considerat utilizat.
7.16 Cardurile Cadou Online nu vor fi înlocuite dacă sunt pierdute sau furate.
8. CONFIDENTIALITATE
8.1. SRL Paradis va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați către acesta. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator/Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Website-ului. SRL Paradis nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
9. PUBLICITATE
9.1. În momentul în care Clientul comandă pe Website, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
9.2.1. prin contactarea SRL Paradis în acest sens.
9.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
9.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
9.4. În cadrul trimiterilor poștale SRL Paradis își rezervă dreptul de a insera materiale cu caracter publicitar în scopuri publicitare și de promovare a partenerilor săi comerciali.
10. SUMARUL COMENZII – PLATA
10.1. Valorile afișate în cadrul Website-ului http://www.paradis.md sunt exprimate în MDL conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse și/sau servicii. Valoarea finală plătită de Client este compusă din valoarea produsului și/sau cheltuielile de livrare. Cheltuielile de expediție aferente sunt detaliate pe Website înainte de plasarea Comenzii de către Client.
10.2. Valoarea finală și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător un sumar de comandă pentru Cardurile Cadou Online, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii sumarului de plată conform legislației în vigoare.
10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului sumarul aferent Comenzii ce conține Cardurile Cadou Online vândute de SRL Paradis, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail mentionată de Cumpărător în comanda sa.
10.4. Pentru o corecta comunicare a sumarului aferent Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a completa corect și exact adresa de e-mail în momentul comenzii.
10.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească sumarul în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în comanda sa.
10.6. Datele cardului de plată ale Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile SRL Paradis și nici nu vor fi stocate de către SRL Paradis sau de către procesatorul de plăți integrat în Website, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare.
10.7. În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem - introducerea unui cod/parolă secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.
10.8. Dacă este cazul, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură fisclă pentru Cardurile Cadou Online achiziționate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislației în vigoare.
11. LIVRAREA CARDURILOR CADOU
11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Cardul Cadou Online în sistem de online, prin E-mail și/sau SMS telefon mobil toate datele privind Cardul Cadou Online, conform opțiunilor și datelor transmise de Client.
11.2. Vânzătorul va efectua livrarea Cardului Cadou Online prin E-mail sau SMS telefon mobil, indiferent de localizarea Cumpărătorului.
12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII CARDURILOR CADOU ONLINE
Proprietatea asupra Cardurilor Cadou Online va fi transferată, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, prin intermediul metodelor de plată oferite pe www.paradis.md, după care Clientul va primi Cardul Cadou Online pe E-mail și/sau SMS telefon mobil.
13. RĂSPUNDEREA
13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Cardurilor Cadou, în special pentru pierderea acestora.
13.2. Prin utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizătorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existența la data utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
13.3. Utilizarea Conținutului echivaleaza cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Website-ului.
13.4. Termenii și Condițiile Website-ului pot fi modificați oricând de către SRL Paradis, acestia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării în Website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Website-ului se confirmă prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
13.5. SRL Paradis nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.
13.6. În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul înregistrării pe Website.
14. FORȚĂ MAJORĂ
14.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului și să furnizeze înauntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens.
14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul Contract este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii apărute între SRL Paradis și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.
16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
16.1. Conform cerințelor Legii Nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare, SRL Paradis are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate.
16.2. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Cardurile Cadou Online achiziționate.
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS).
– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.
16.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a SRL Paradis și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 16.2.
16.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor garantate de Legea Nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal.
16.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate către SRL Paradis la adresa poștală: str. V. Alecsandri 85 Chișinău, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate către SRL Paradis la adresa str. V. Alecsandri 85 Chișinău, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
16.6.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
16.6.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii privind protecția datelor cu caracter personal pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
16.6.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
16.7. De asemenea, SRL Paradis poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 16.2., prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață, asiguratori.
16.8. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate către Inspectoratul General de Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
17. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI
17.1. Website-ul nostru utilizează cookies proprii și cookie-uri instalate de terțe părți, precum Google, pentru a vă oferi cea mai bună experientă posibilă pe Website.
Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, virusi sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
17.2. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile SRL Paradis pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.
17.3. Ce Cookie-uri folosim?
Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web).Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.
17.4. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest Website?
O vizită pe acest Website poate plasa cookie-uri în scopuri de:
· Cookie-uri de performanță a Website-ului
· Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
· Cookie-uri pentru geotargetting
· Cookie-uri pentru publicitate
· Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
17.5. Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
17.6. Ștergerea Cookie-urilor
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.
17.7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele Website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
· Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
· Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
· Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
· Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afițări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un website.
· Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
· Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți website-urile în beneficiul userilor.
17.8. Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât și pe mai multe alte websiteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit website.
17.9. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conecteaza la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite website-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.
17.10. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe website-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.
Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:
· Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
· Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
· Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Această este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
· Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe website-uri. Astfel, impiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos.
Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari website-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un website anume. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului tău. Pentru a înțelege aceste setări puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.
18. Frauda
18.1. Tentativele de acces neautorizat la Website incluzând dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator/client/cumpărător, de a modifica conținutul Website-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care acesta rulează vor fi considerate tentative de fraudare a Website-ului și vor fi raportate autorităților competente, punând în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.